Enskilda samtal och familjesamtal - Cristina Sohl Stjernberg

Enskilda samtal och familjesamtal

Livet bjuder både på glädjeämnen och prövningar.  Olika former av livskriser  under  kritiska faser  går inte alltid att undvika men kan också leda till något nytt och livsbejakande.  Att flytta hemifrån, flytta ihop, första barnet, separation, tonårsproblematik, sorg, sjuka föräldrar är några av de kritiska faserna som kan utmana våra copingmekanismer. Ibland behöver man ta samtalsstöd för att finna nya lösningar och inte fastna i destruktiva strategier.

Enskilda-, par- eller familjesamtal

Vid första kontakten kommer vi överens om vilka som skall vara med vid första samtalet. Önskar du/ni psykoterapi, coaching eller samarbetssamtal? Finns det behov av att samtalen ibland sker hemma eller via videolänk så kan det ordnas.

Föra barnen på tal

Föra barnen på tal är en kort samtalsserie  som riktar sig till föräldrar som har eller har haft psykisk eller fysisk ohälsa och undrar över hur det påverkat barnen och vad de kan göra för att stärka barnen.

Beardslee

Beardslee familjeintervention riktar sig till familjer där en förälder har erfarenhet av psykisk ohälsa,  missbruksproblematik eller allvarlig sjukdom. Interventionen  involverar hela familjen och består utav en serie samtal; samtal med föräldrarna där båda föräldrarna får komma till tals om sin upplevelse av situationen,  samtal med varje barn samt gemensamma  samtal med hela familjen.