Om oss - Cristina Sohl Stjernberg

Om oss

Jag heter Cristina Sohl Stjernberg,  är legitimerad psykoterapeut och har en grundexamen i psykologi från universitetet i Padova, Italien.  Vidareutbildning i socialt arbete,  nätverks-och familjearbete , KBT (kognitiv beteende terapi)  samt flera gruppledarutbildningar.   Jag har gått psykoterapeutprogrammmet på SAPU som har en integrativ psykoterapiprofil med  AFT (affektfobiterapi) och KBT (kognitivbeteendeterapi) som grundteorier.

I affektfobiterapi utgår man från att   känslor  vägleder oss i livet och när de inte får eller kan komma till uttryck  kan det leda  till upplevelser av nedstämdhet, ångest och osäkerhet.  Eller att känslor av sorg, rädsla och ilska tar för stor plats. I affektfobiterapi ligger fokus på att våga känna och ge uttryck för de känslor vi behöver för att må bra och minska de  känslor som tagit för stort uttrymme.  Se även  www.affectphobiatherapy.com.

Jag har arbetat med samtal i flera sammanhang, inom socialtjänsten och privat.   Min utgångspunkt är att vi människor lever och  utvecklas i olika sammanhang i en växelvis påverkan. I mitt arbete använder jag mig av  olika metoder, en del utvecklade inom familjeterapin, andra inom ramen för  KBT  och AFT.

Talar du helst spanska eller italienska så går det bra.

Vid behov samarbetar jag med andra  specialister. Hela Familjen utgår från Stockholm. När så behövs kan samtal ske via Zoom, Digiroom eller annan videobaserad kommunikationsväg och besök göras i andra delar av landet. Jag är medlem i Föreningen för familje- och systemorienterad terapi  och med i nätverket  www.terapeutonline.se  samt Roslagsterapeuterna på  https://bokadirekt.se/portal/roslagsterapeuterna-i-täby/7429

Jag arbetar under sekretess.