Hela Familjen - Cristina Sohl Stjernberg

Hela Familjen

Familjen utvecklas och förändras i livets olika skeden. I vissa kritiska faser kan det kännas  övermäktigt och man kan känna  oro, stress och ångest.  De lösningar och strategier man tidigare använt sig av är inte längre tillräckliga och man kan behöva ta hjälp utifrån.

Hela familjen är till för dig och dina närmaste.  Ibland kan det handla om att du behöver samtalsstöd eller psykoterapi ibland kanske det är ni som par eller hela familjen som behöver det.   På Hela familjen kan du   få hjälp med enskilda samtal, familjesamtal, barnsamtal  och gruppverksamhet.  Samtalen sker utifrån olika teoretiska inriktningar såsom KBT kognitiv beteendeterapi, systemteori och AFT, affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi .

Kontaktformulär


Psykoterapi , stöd- och coachingsamtal

Psykoterapi  är en samtalsbehandling för dig som lider av nedstämdhet, ångest, stress, fobier eller en inre konflikt.  Psykoterapi är också till för dig som vill lära känna dig själv bättre och är intresserad av personlig utveckling. Ibland kan det handla om relationsproblem.  Längden på psykoterapi varierar beroende på vad du har för önskemål och problem.

Stödjande samtal är mindre djupgående och kan handla om att du behöver stöd,eller coaching  i att fatta ett  beslut eller  genomföra en förändring.

 

Familjesamtal och parsamtal.

Livet bjuder både på glädjeämnen och prövningar.  Olika former av livskriser  under  kritiska faser  går inte alltid att undvika men kan också leda till något nytt och livsbejakande.  Att flytta hemifrån, flytta ihop, första barnet, separation, tonårsproblematik, sorg, sjuka föräldrar är några av de kritiska faserna som kan utmana våra copingmekanismer och då behöver  ta samtalsstöd för att finna nya lösningar och inte fastna i destruktiva strategier.

 

Grupper

Tillsammans är man mindre ensam (Anna Gavalda) Att tillsammans med andra träffas och prata om sådant som är svårt kan minska känslan av utanförskap och göra det lättare att hantera problem. Vi arbetar med strukturerade psykoedukativa manualbaserade gruppverksamheter.

Läs mer

Föra barnen på tal är en samtalsserie  som riktar sig till de föräldrar som har eller har haft psykisk eller fysisk ohälsa och undrar över hur det påverkat barnen och vad de kan göra för att stärka barnen.

Beardslee familjeintervention riktar sig till samma målgrupp men involverar hela familjen.

Läs mer