Psykoterapi

Psykoterapi är en behandling i samtalsform av psykologiska och/eller relationella svårigheter. I psykoterapin kan målet vara att minska lidande, att förstå sig själv bättre, att stärka de egna resurserna för att bättre kunna bemästra de utmaningar som uppstår under livets gång. Psykoterapi kan ge en ökad medvetenhet om relationsmönster och hur du, eller ni som par kan uttrycka känslor och behov.

Hur går det till?

Psykoterapi inleds oftast med 1-3 orienterande samtal. Dessa samtal används för att terapeuten skall få en bild av dig, – och du av terapeuten- för att ta reda på vad du önskar hjälp med och vilka mål som är rimliga att uppnå inom ramen för psykoterapin. Under de första samtalen får du möjlighet att avgöra om du känner dig trygg med psykoterapeuten och om denna form av psykoterapi passar dig. Känns det bra i kontakten, ditt intresse och engagemang i samtalet ökar så kan det vara en god fingervisning om att du hamnat rätt.

En del människor oroar sig för att de inte skall ha något att säga när de kommer till psykoterapeuten. Det händer nästan aldrig och om det skulle inträffa så är det psykoterapeutens uppgift att hjälpa dig/er att formulera vad som är svårt att säga i ord. Ibland används samtalskort eller övningar för att underlätta kommunikationen.

Psykoterapins längd varierar beroende på dina mål och dina behov. Vill du ha verktyg för ett begränsat problemområde kan målet ofta nås efter 5 – 15 . När det handlar om långvariga relationssvårigheter eller negativa upplevelser i flera livssammanhang kan du behöva en längre psykoterapi som kan sträcka sig över ett år. Frekvensen på samtalen varierar utifrån dina behov. Under de första samtalen kommer vi överens om mål och en planering för samtalen. Om psykoterapin har någon effekt för dig utvärderas regelbundet och planeringen revideras utifrån resultat och önskemål.

Psykoterapi får endast utövas av legitimerade psykologer och psykoterapeuter. För att bli legitimerad psykoterapeut behövs minst 3 års akademisk utbildning ( t.ex. socionom, läkare, sjuksköterska) samt en 2-årig grundläggande psykoterapiutbildning och därefter en 3-årig psykoterapiutbildning. Leg. psykologer behöver endast den 3-åriga psykoterapiutbildningen för att bli leg. psykoterapeuter.