Konsulttjänster

Medling

Medling är en metod för att lösa eller hantera konflikter som används ibland i familjemål. Domstolen utser en opartisk medlare som hjälper föräldrarna att kommunicera om konflikten på ett konstruktivt sätt för att finna goda lösningar och överenskommelser.

Utredningar

Jag arbetar också  som utredare och konsult i vårdnads-, boende- och umgängesutredningar enligt föräldrabalken (FB).

Utbildning

Föra barnen på tal (Let’s Talk About the Children). En utbildning som omfattar 2-3 utbildningsdagar. Vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten och psykiatrin men även personal inom skolan kan ha nytta av utbildningen.

Gruppledare

Jag kan också arbeta som stödgruppsledare på konsultbasis. De grupper  jag arbetar med är Skilda världar, Barnkraft,  Barnkraft-Aladdin och Barnen i våra hjärtan.

Läs mer

båt

Som konsult åt 1376382_1503466183269210_8899056194831647218_nHumana Individ och Familj har jag arbetat i Norrtälje kommun