Separation - Cristina Sohl Stjernberg

Separation

Separationer föregås ofta av en längre tids tankar och funderingar om relationens bärighet. Ibland är det bara ena parten som tänkt och funderat och när samtalet om separation kommer upp kan den andre vara helt oförberedd och oförstående. –  Men jag trodde att vi hade det bra, alla sa om oss att vi var den perfekta familjen! Andra gånger kan det ske i samförstånd, och paret har tillsammans bearbetat  separationen. Det känslomässigt svåraste scenariot är när man blir lämnad för någon annan.

Man kan vara olika rustad för att möta upp uppbrottet och omorientera sig inför den nya framtiden.

Samarbetssamtal – Separationssamtal

Samarbetssamtal är till för de föräldrar som befinner sig i en separationsprocess eller har precis separerat och behöver hitta bra lösningar för sina barn och sitt framtida föräldraskap.  I samarbetssamtal handlar det oftast  om att hitta överenskommelser och lösningar för var barnen skall bo, hur de skall umgås med respektive förälder , hur de skall göra med bemärkelsedagar, högtider och om  föräldrarna vill fortsätta att utöva föräldraskapet tillsammans på en jämlik nivå med gemensam vårdnad eller om någon behöver bli enskild vårdnadshavare.   Att ta stöd när det är svårt att hitta gemensamma lösningar är gott föräldraskap.

Ibland är det mer relationella frågor som paret behöver prata om innan det är möjligt med samarbetssamtal.  Att bearbeta sådant som varit svårt  och finna de gemensamma goda stunderna som funnits kan vara en förutsättning för att kunna gå vidare och planera kring sina barns framtid på ett klokt sätt.

Hela Familjen erbjuder samarbetssamtal och separationssamtal. Du kan också söka frivilliga samarbetssamtal i din egen kommun där det också är möjligt att skriva avtal om vårdnad- boende- och umgänge och då är det gratis. Om du vill  läsa mer om vad som kan vara bra att tänka på när det gäller barnen så har Allmänna barnhuset tagit fram en skrift . Aktuell forskning om växelvis boende visar att barn oftast mår bättre om de kan bo hos både mamma och pappa efter separationen.

Barnsamtal och Skilda världar

Barn reagerar olika när föräldrar skiljer sig. De vuxna kan när det är som sårigast ha svårt för att möta upp barnens behov av att sörja och börja läka. De vuxna kan  vara upptagna av de egna känslorna och det kan vara svårt för barnen att förstå varför mamma eller pappa förändrats. Barns sorgeprocess ser oftast annorlunda ut än vuxnas, att barnet leker och skrattar betyder inte att det inte sörjer. I samband med de vuxnas samtal brukar vi erbjuda barnen minst ett samtal  där barnet  får  komma till tals om de egna känslorna och funderingarna.

Bild från Birgitta Granes bok Att skiljas, som ligger till grund för skilda världar grupperna

Bild från Birgitta Granes bok  Att skiljas, som ligger till grund för skilda världar grupperna

Skilda världar är en gruppverksamhet för barn där barnen får möjlighet att bearbeta skilsmässan tillsammans med andra barn under lekfulla former. Skilda världar är ett program som utvecklats av BRIS och som består av  10 gruppträffar som varar 2 timmar.