Rådgivning - Cristina Sohl Stjernberg

Rådgivning

Stödsamtal och familjesamtal

Livet bjuder både på glädjeämnen och prövningar.  Olika former av livskriser  under  kritiska faser  går inte alltid att undvika men kan också leda till något nytt och livsbejakande.  Att flytta hemifrån, flytta ihop, första barnet, separation, tonårsproblematik, sorg, sjuka föräldrar är några av de kritiska faserna som kan utmana våra copingmekanismer. Ibland behöver man ta samtalsstöd för att finna nya lösningar och inte fastna i destruktiva strategier.

Enskilda-, par- eller familjesamtal

Vid första kontakten kommer vi överens om vilka som skall vara med vid första samtalet.

Föra barnen på tal

är en samtalsserie  som riktar sig till de föräldrar som har eller har haft psykisk eller fysisk ohälsa och undrar över hur det påverkat barnen och vad de kan göra för att stärka barnen.

Beardslee

familjeintervention riktar sig till samma målgrupp men involverar hela familjen.

vagen-till-stugan