Grupper och andra familjesamtal

Tillsammans är man mindre ensam (Anna Gavalda) Att tillsammans med andra träffas och prata om sådant som är svårt kan minska känslan av utanförskap och göra det lättare att hantera problem. Vi arbetar med strukturerade psykoedukativa manualbaserade gruppverksamheter.

Skilda världar 

Riktar sig till barn som går igenom eller har varit med om föräldrars separation, skilsmässa. Skilda världar är en gruppverksamhet där barnen får möjlighet att bearbeta skilsmässan tillsammans med andra barn under lekfulla former. Skilda världar är ett program som utvecklats av BRIS och som består av  10 gruppträffar som varar 2 timmar.

Barnkraft

Parallella stödgrupper för föräldrar och barn. Barnkraft  riktar sig till familjer med erfarenhet av  psykisk ohälsa; Barnkraft-Aladdin riktar sig  till familjer med erfarenhet av beroendeproblematik. Vi träffas 10 gånger samtalar,  gör olika övningar och fikar.  Vi träffas på samma plats men i olika grupper där barnen får träffa andra barn med gruppledare och föräldrar träffas för sig med gruppledare. En del moment sker tillsammans med både föräldrar och barn. Syftet med grupperna är att stärka barnen, stärka föräldraskapet och kommunikationen i familjen.

Barnen i våra hjärtan

Föräldragrupper för föräldrar som nyligen flyttat till Sverige med sina familjer. Vad förväntas av mig som förälder i  Sverige? Hur skall jag agera för att mina barn skall få en  så bra framtid som möjligt? är några av de frågor vi försöker hitta svar på. Verksamheten sker i studiecirkelform och vi träffas från 6-10 ggr, beroende på hur stor grupp det blir. Vi går igenom ett material som utvecklats av Sonya Sherefay med teman som synen på barnuppfostran i Sverige och andra länder, skolan i Sverige, sociala koder, lagstiftning, föräldraskap i Sverige.