Utbildning

Utbildning

Föra barnen på tal (Let’s Talk About the Children). En utbildning som omfattar 2-3 utbildningsdagar. Vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten och psykiatrin men även personal inom skolan kan ha nytta av utbildningen.