Separation

Separationer föregås ofta av en längre tids tankar och funderingar om relationens bärighet. Ibland är det bara ena parten som tänkt och funderat och när samtalet om separation kommer upp kan den andre vara helt oförberedd och oförstående. –  Men jag trodde att vi hade det bra, alla sa om oss att vi var den perfekta familjen! Andra gånger kan det ske i samförstånd, och paret har tillsammans bearbetat  separationen. Det känslomässigt svåraste scenariot är när man blir lämnad för någon annan.

Man kan vara olika rustad för att möta upp uppbrottet och omorientera sig inför den nya framtiden.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är till för de föräldrar som befinner sig i en separationsprocess eller har precis separerat och behöver hitta bra lösningar för sina barn och sitt framtida föräldraskap.  Att ta stöd när det är svårt att hitta gemensamma lösningar är gott föräldraskap. Hela Familjen erbjuder samarbetssamtal men du kan också söka frivilliga samarbetssamtal i din egen kommun och då är de gratis. Om du vill  läsa mer om vad som kan vara bra att tänka på när det gäller barnen så har Allmänna barnhuset tagit fram en skrift . Aktuell forskning om växelvis boende visar att barn oftast mår bättre om de kan bo hos både mamma och pappa efter separationen.

Barnsamtal och Skilda världar

Barn reagerar olika när föräldrar skiljer sig. De vuxna kan när det är som sårigast ha svårt för att möta upp barnens behov av att sörja och börja läka. De vuxna kan  vara upptagna av de egna känslorna och det kan vara svårt för barnen att förstå varför mamma eller pappa förändrats. Barns sorgeprocess ser oftast annorlunda ut än vuxnas, att barnet leker och skrattar betyder inte att det inte sörjer. I samband med de vuxnas samarbetssamtal brukar vi erbjuda barnen minst ett samtal  där barnet  får  komma till tals om de egna känslorna och funderingarna.

Bild från Birgitta Granes bok Att skiljas, som ligger till grund för skilda världar grupperna
Bild från Birgitta Granes bok  Att skiljas, som ligger till grund för skilda världar grupperna

Skilda världar är en gruppverksamhet för barn där barnen får möjlighet att bearbeta skilsmässan tillsammans med andra barn under lekfulla former. Skilda världar är ett program som utvecklats av BRIS och som består av  10 gruppträffar som varar 2 timmar.

På Hela familjen kan du få enskilt samtalsstöd, par-, familje- eller barnsamtal. Samarbetssamtal i samband med separationen och Skilda världar för barnen. Konsulttjänster, medling, utbildning erbjuds. Vi finns i Vasastan, Stockholm.