Om oss

Jag heter Cristina Sohl Stjernberg och har en grundexamen i psykologi från universitetet i Padova, Italien.  Vidareutbildning i socialt arbete,  nätverks-och familjearbete , KBT (kognitiv beteende terapi)  samt flera gruppledarutbildningar.   Just nu vidareutbildar jag mig i AFT (affektfobiterapi) på psykoteraputprogrammet, SAPU.

I affektfobiterapi utgår man från att   känslor  vägleder oss i livet och när de inte får eller kan komma till uttryck  kan det leda  till upplevelser av nedstämdhet, ångest och osäkerhet.  Eller att känslor av sorg, rädsla och ilska tar för stor plats. I affektfobiterapi ligger fokus på att våga känna och ge uttryck för de känslor vi behöver för att må bra och minska de  känslor som tagit för stort uttrymme.  Se även  www.affectphobiatherapy.com.

Jag har arbetat med samtal i flera sammanhang, inom socialtjänsten och privat.   Min utgångspunkt är att vi människor lever och  utvecklas i olika sammanhang i en växelvis påverkan. I mitt arbete använder jag mig av  olika metoder, en del utvecklade inom familjeterapin, andra inom ramen för  KBT  och AFT.

Talar du helst spanska eller italienska så går det bra.

Vid behov samarbetar jag med andra  specialister. Hela Familjen utgår från Stockholm. När så behövs kan samtal ske via Skype eller annan videobaserad kommunikationsväg och besök göras i andra delar av landet.

Jag arbetar under sekretess.

På Hela familjen kan du få enskilt samtalsstöd, par-, familje- eller barnsamtal. Samarbetssamtal i samband med separationen och Skilda världar för barnen. Konsulttjänster, medling, utbildning erbjuds. Vi finns i Vasastan, Stockholm.