Om oss

Jag heter Cristina Sohl Stjernberg och har en grundexamen i psykologi från universitetet i Padova, Italien.  Vidareutbildning i socialt arbete,  nätverks-och familjearbete samt flera gruppledarutbildningar.  Jag har arbetat med barn och familjer inom socialtjänsten med både stöd och utredningar i ca trettio år.  Min utgångspunkt är att vi människor lever och  utvecklas i olika sammanhang i en växelvis påverkan. I mitt arbete använder jag mig av  olika metoder, en del utvecklade inom familjeterapin, andra inom ramen för  KBT.

Talar du helst spanska eller italienska så går det bra.

Vid behov samarbetar jag med andra  specialister. Hela Familjen utgår från Stockholm. När så behövs kan samtal ske via Skype eller annan videobaserad kommunikationsväg och besök göras i andra delar av landet.

Jag arbetar under sekretess.

På Hela familjen kan du få enskilt samtalsstöd, par-, familje- eller barnsamtal. Samarbetssamtal i samband med separationen och Skilda världar för barnen. Konsulttjänster, medling, utbildning erbjuds. Vi finns i Vasastan, Stockholm.