Hela Familjen - Cristina Sohl Stjernberg

Hela Familjen

Familjen utvecklas och förändras i livets olika skeden. I vissa kritiska faser kan det kännas  övermäktigt och man kan känna oro, stress och ångest.  De lösningar och strategier man tidigare använt sig av är inte längre tillräckliga och man kan behöva ta hjälp utifrån.

Hela familjen är till för dig och dina närmaste.  Ibland kan det handla om att du behöver samtalsstöd,   ibland kanske det är ni som par eller hela familjen som behöver det. Det kan finnas finnas bekymmer kring ett barn eller en tonåring.  På Hela familjen kan du  få hjälp med enskilda samtal, familjesamtal, barnsamtal  och gruppverksamhet.  Du kan också få råd  om vart du kan vända dig om du behöver annat stöd.

Grupper

Tillsammans är man mindre ensam (Anna Gavalda) Att tillsammans med andra träffas och prata om sådant som är svårt kan minska känslan av utanförskap och göra det lättare att hantera problem.

Skilda världar  gruppträffar som riktar sig till barn som  varit med om föräldrars separation, skilsmässa.

Barnkraft är parallella stödgrupper för familjer som varit med om beroendeproblematik  eller psykisk ohälsa.

Barnen i våra hjärtan Föräldragrupper för föräldrar som nyligen flyttat till Sverige med sina familjer.

Läs mer

Stöd- och familjesamtal

Livet bjuder både på glädjeämnen och prövningar.  Olika former av livskriser  under  kritiska faser  går inte alltid att undvika men kan också leda till något nytt och livsbejakande.

Att flytta hemifrån, flytta ihop, första barnet, separation, tonårsproblematik, sorg, sjuka föräldrar är några av de kritiska faserna som kan utmana våra copingmekanismer. Ibland behöver man ta samtalsstöd för att finna nya lösningar och inte fastna i destruktiva strategier.

Läs mer

Konsulttjänster

Hela Familjen erbjuder också konsulttjänster till tingsrätter och kommuner samt utbildningar. Medling, utredningar m.m.

Läs mer