Startsida

Familjen utvecklas och förändras i livets olika skeden. I vissa kritiska faser kan det kännas  övermäktigt och man kan känna  oro, stress och ångest.  De lösningar och strategier man tidigare använt sig av är inte längre tillräckliga och man kan behöva ta hjälp utifrån.

Hela familjen är till för dig och dina närmaste.  Ibland kan det handla om att du behöver samtalsstöd eller terapi ibland kanske det är ni som par eller hela familjen som behöver det.   På Hela familjen kan du   få hjälp med enskilda samtal, familjesamtal, barnsamtal  och gruppverksamhet.  Samtalen sker utifrån olika teoretiska inriktningar såsom KBT kognitiv beteendeterapi, systemteori och AFT, affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi .

På Hela familjen kan du få enskilt samtalsstöd, par-, familje- eller barnsamtal. Samarbetssamtal i samband med separationen och Skilda världar för barnen. Konsulttjänster, medling, utbildning erbjuds. Vi finns i Vasastan, Stockholm.