Startsida

Familjen utvecklas och förändras i livets olika skeden. I vissa kritiska faser kan det kännas  övermäktigt och man kan känna oro, stress och ångest.  De lösningar och strategier man tidigare använt sig av är inte längre tillräckliga och man kan behöva ta hjälp utifrån.

Hela familjen är till för dig och dina närmaste.  Ibland kan det handla om att du behöver samtalsstöd,   ibland kanske det är ni som par eller hela familjen som behöver det. Det kan finnas finnas bekymmer kring ett barn eller en tonåring.  På Hela familjen kan du  få hjälp med enskilda samtal, familjesamtal, barnsamtal  och gruppverksamhet.  Du kan också få råd  om vart du kan vända dig om du behöver annat stöd.

På Hela familjen kan du få enskilt samtalsstöd, par-, familje- eller barnsamtal. Samarbetssamtal i samband med separationen och Skilda världar för barnen. Konsulttjänster, medling, utbildning erbjuds. Vi finns i Vasastan, Stockholm.